Bemutatkozás

Kedves Látogató, Isten hozta honlapunkon!

A Ferences Rend gyöngyszemeként tekint az immár több mint 700 éve rábízott Szentföldre. 1342-ben ugyanis VI. Kelemen pápa  azzal bízta meg Assisi Szent Ferenc követőit, hogy biztosítsák a Római Katolikus Egyház jelenlétét a Szentföldön, valamint viseljék gondját azoknak a szent helyeknek, ahol Jézus Krisztus élt, tanított, kereszthalált szenvedett és feltámadt.

Im a Szentsir Bazilika

Nem könnyű feladatainak teljesítéséhez – úgy mint zarándokok fogadása, oktatás, tudományos kutatás, lelkipásztorkodás, valamint a maroknyi kereszténység megmaradásának elősegítése – szükség van az egész világon élő keresztények önzetlen támogatására.

Ennek megszervezéséhez nyújtanak segítséget a szentföldi megbízottak, vagyis latin szóval komisszáriusok. Minden ferences rendtartományban működik szentföldi megbízotti hivatal, vagyis komisszariátus. A szentföldi megbízottaknak, akik kivétel nélkül ferences szerzetesek, hármas feladatuk van: előmozdítani a Szentföld ügyét, anyagi támogatás gyűjtése a Szentföld javára, valamint zarándoklatok szervezése a Szentföldre.

Magyarországon 1902-től működik önálló Szentföldi Komisszariátus. Előtte Bécsből hangolta össze a “Generalkomissar” atya a Monarchia egyes ferences rendtartományaiban működő úgynevezett helyettes megbízottak feladatait. A kommunista uralomig több ferences látta el hazánkban ezt a tisztséget. Közülük név szerint kell megemlíteni Majsai Mór atyát, aki számos zarándoklatot szervezett a Szentföldre, aki megálmodta és fáradhatatlan energiával mozdította elő a “Magyar Szentföld” megvalósítását. A diktatúra évei alatt szó sem lehetett az effajta kapcsolattartás a Szentfölddel. Csupán a rendszerváltás után nyílt újra lehetőség arra, hogy a szentföldi megbízott elláthassa feladatát. Ennek igyekszünk megfelelni a Szentföld ügyének szolgálatában.

Egy hozzászólás a(z) “Bemutatkozás” bejegyzéshez

Vélemény, hozzászólás?