Adománygyűjtés Szíria és a Szentföld szegényei számára

Kedves Testvérek!
A megváltás szent helyeinek fölidézése mellett gondoljunk azokra az ott élő emberekre, akik a háborús konfliktusok hatását leginkább elszenvedik, és roppant nehézkörülmények között élnek. Különösen nehéz az immár sajnos, csak csekély százalékban ott élőkeresztény testvéreink élete. A híradások leginkább a Gázában történő szenvedésekről szólnak, ahol úgyszintén élnek keresztények is; ugyanakkor ne feledjük, hogy a Szíriában élő testvéreknek is nagy szükségük van a segítségnyújtásra, hiszen a háború borzalmai mindmáig éreztetik hatásukat ( az emberek pl. havi 20 eurónyi jövedelemből kénytelenek megélni). Imáinkon túl a Szentföldön és a Közel-Keleten élő keresztények támogatására akár banki átutalással is nyílik lehetőség a Ferences Rendtartomány erre a célra fenntartott számlájára.
11600006 00000000-28408844
A közleményben legyenek kedvesek feltüntetni, hogy: SZÍRIA avagy SZENTFÖLD. Attól függően, hogy melyik keresztény közösséget szeretnék támogatni. Az adományozásra állandó lehetőséget biztosítunk. Ez azt jelenti, hogy a megadott számlaszámra bármikor lehet utalni, amit a megjelölt helyre továbbítunk. Hálásan köszönünk minden jószívű adományt. A jó Isten viszonozza önzetlen nagylelkűségüket.
Tóth Vencel atya, ferences szentföldi megbízott